Gia Vị Trân Châu

Các chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trên thế giới

1/ Nông nghiệp bền vững là gì?
Nông nghiệp bền vững là sự ổn định và có xu hướng ngày càng được nâng cao về năng suất cây trồng, vật nuôi trên cùng một mảnh đất, đẩy mạnh hiệu quả kinh tế, nuôi sống được nhiều người và mức thu nhập cũng ngày càng được cải thiện mà không làm hủy hoại môi trường của tự nhiên và của cộng đồng.

2/ Nông nghiệp bền vững trên thế giới
Nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực đang là những thách thức chung trên thế giới. Các nước có nền nông nghiệp bền vững như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Argentina, Nhật Bản,…đang dần đẩy mạnh thế mạnh nông nghiệp của mình. Bằng việc xây dựng chiến lược mạnh mẽ đã giúp cho nền nông nghiệp thế giới ngày càng đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.

3/ Các chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trên thế giới

3.1 Thúc đẩy sản xuất cây trồng 
Đẩy mạnh tín dụng nông nghiệp bằng cách chuyển giao công nghệ cho nông dân dựa vào những đầu vào sẵn có
Đưa ra các chính sách hỗ trợ nông dân giúp khuyến khích tham gia sản xuất nhằm đảm bảo giá cả hợp lý cho sản phẩm
Đa dạng hóa cây trồng nhằm tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và phát triển
Bảo vệ đất trồng bằng các biện pháp che phủ đất giúp duy trì môi trường đất, tránh làm mất mát nguồn dinh dưỡng và duy trì sự đa dạng sinh học trong nông nghiệp.

3.2 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng
Khi chính phủ có kế hoạch thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân, một số loại đầu tư chỉ có thể được thực hiện bởi chính phủ, chẳng hạn như xây dựng và bảo trì đường bộ và phân phối điện. Đầu tư cơ sở hạ tầng như vậy là cần thiết cho sự chuyển động của đầu vào cho nông dân cũng như hàng hóa nông nghiệp cho người tiêu dùng. Giảm chi phí sản xuất, giảm tỷ suất lợi nhuận tiếp thị và loại bỏ hư hỏng, hạn chế các chi phí khác liên quan đến vận chuyển

3.3 Phát triển vào kinh doanh nông nghiệp
Việc thương mại hóa và hiện đại hóa nông nghiệp có thể tạo cơ hội để tăng cường hoạt động kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao năng suất cây trồng và giảm chi phí sản xuất nông nghiệp. Chính phủ có thể cung cấp một chương trình toàn diện để thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp bao gồm các ưu đãi tài chính(tín dụng), cơ sở nghiên cứu và đào tạo về quản lý kinh doanh. 

Bộ Nông nghiệp có thể xem xét các chương trình và dự án để thúc đẩy thành lập liên doanh sản xuất,chế biến và xuất khẩu trái cây, rau, hoa và các loại cây trồng khác, từ đó tạo ra việc làm ở nông thôn

3.4 Nghiên cứu nông nghiệp
Nghiên cứu nông nghiệp đóng vai trò quan trọng như là một nguồn giống mới và quản lý, thực hành canh tác. Phát triển hệ thống canh tác phù hợp và cải tiến công nghệ sản xuất kết hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông và nông dân sẽ là mục tiêu nghiên cứu chính. Nghiên cứu tư nhân cũng diễn ra về việc sản xuất các hàng hóa liên quan có thể được bán thương mại, chẳng hạn như hạt giống lai và thuốc trừ sâu.

3.5 Khuyến nông
Làm cho nông dân nhận thức được các công nghệ mới sẽ tiếp tục là trách nhiệm của Cục Khuyến nông. Bộ sẽ tăng cường nỗ lực tiếp cận khách hàng của mình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trưng bày trong các cửa hàng bán lẻ áp phích, tờ rơi và sách nhỏ về phân bón, thiết bị tưới tiêu và hạt giống.

3.6 Yếu tố đầu vào
Thủy lợi

Mở rộng thủy lợi sẽ được khuyến khích giúp giảm được chi phí cho người nông dân. Ở những khu vực mà có giếng nước sâu là phương tiện tưới tiêu khả thi duy nhất. Hơn nữa, để giúp nông dân nghèo giảm chi phí sản xuất, các kênh tưới tiêu có thể được giới thiệu bởi các khu vực công cộng.

Phân bón 
Nhập khẩu và phân phối phân bón sẽ vẫn nằm trong tay các công ty tư nhân và giá sẽ giảm ở mức thấp nhất có thể thông qua cạnh tranh. Chính phủ sẽ thiết lập các quy định để đảm bảo ghi nhãn chính xác của thùng chứa phân bón. Sản xuất và tiếp thị phân bón hỗn hợp cũng sẽ được khuyến khích và một lượng phân bón đệm sẽ được duy trì trong khu vực công cộng để đáp ứng nhu cầu bất ngờ và phân phối cho các khu vực không thể tiếp cận.

Hạt giống
Chính phủ và các cơ quan tư nhân sẽ được thực hiện nghiên cứu để phát triển các loại hạt giống mới. Nhập khẩu hạt giống của các công ty tư nhân được tạo điều kiện tốt nhất.

Các chiến lược nông nghiệp bền vững đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của thế giới. Chính vì vậy, các chiến lược như thúc đẩy sản xuất cây trồng, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển giống cây trồng, các hoạt động khuyến nông và các yếu tố đầu vào là vô cùng cần thiết.