Gia Vị Trân Châu

Lợi ích trăm bề từ phát triển nông nghiệp hữu cơ

Lợi ích trăm bề từ phát triển nông nghiệp hữu cơ

Khi nhắc đến Việt Nam, ta sẽ nghĩ ngay đến một nền nông nghiệp lâu đời và vô cùng đa dạng các loại cây trồng. Tuy nhiên, với việc lạm dụng các biện...
Đã làm nông nghiệp hữu cơ, phải biết đa dạng hóa cây trồng

Đã làm nông nghiệp hữu cơ, phải biết đa dạng hóa cây trồng

Trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, một trong những chìa khóa quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất đó là đa dạng hóa các loại cây trồng, tăng giá...
Các chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trên thế giới

Các chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững trên thế giới

Nông nghiệp bền vững là sự ổn định và có xu hướngngày càng được nâng cao về năng suất cây trồng, vật nuôi trên cùng một mảnh đất, đẩy mạnh hiệu quả...
Biện pháp quản lý dịch bệnh một cách tự nhiên

Biện pháp quản lý dịch bệnh một cách tự nhiên

Trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, cách quản lý sâu bệnh luôn là vấn đề đau đầu cho người canh tác. Bởi khi không sử dụng các loại thuốc BVTV thì...
Đe dọa sinh thái nghiêm trọng bởi nền nông nghiệp hóa học

Đe dọa sinh thái nghiêm trọng bởi nền nông nghiệp hóa học

Trong nhiều năm qua, nền nông nghiệp đặt nặng về năng suất và lợi nhuận đưa biện pháp canh tác hóa học trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lợi bất cập hại....
4 nguyên tắc cơ bản trong nông nghiệp tôn trọng thiên nhiên

4 nguyên tắc cơ bản trong nông nghiệp tôn trọng thiên nhiên

Trong nhiều năm gần đây, việc thay đổi hướng canh tác nông nghiệp sang tôn trọng thiên nhiên luôn được quan tâm và thực hiện. Bởi việc canh tác theo...
10 tiêu chuẩn cơ bản trong phát triển nông nghiệp bền vững

10 tiêu chuẩn cơ bản trong phát triển nông nghiệp bền vững

Sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ là đáp ứng về các điều kiện năng suất và lợi nhuận, mà bên cạnh đó còn đòi hỏi phát triển một cách an toàn và...
Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Việc phát triển nông nghiệp theo hướng chú trọng sản lượng và lợi nhuận đang đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam vào nhiều thách thức mới.
Thế nào là phát triển nông nghiệp bền vững

Thế nào là phát triển nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp bền vững trước hết năng suất cây trồng, vật nuôi trên cùng một mảnh đất phải ổn định và có xu hướng ngày càng được nâng cao, hiệu quả...
10 giải pháp canh tác bền vững

10 giải pháp canh tác bền vững

Việc canh tác nông nghiệp bền vững được xem là chìa khóa quan trọng, động lực thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nước trong tương lai